Nieuwe uitgave van Trotski’s Geschiedenis van de Russische Revolutie

ruslandtrotski-1“De mensen houden noch van revoluties, noch van oorlogen. Het verschil is echter dat in een oorlog de dwang de beslissende rol vervult, terwijl er in een revolutie geen dwang is, behalve de dwang van de omstandigheden. Een revolutie heeft plaats wanneer er geen andere uitweg meer is.” (Leon Trotski, Geschiedenis van de Russische Revolutie)

Als wij in 2017 zoveel aandacht besteden aan de Russische Revolutie, is dit niet uit nostalgie. Zoals Trotski in januari 1917 schreef naar aanleiding van de herdenking van de revolutie van 1905: “Revolutionaire verjaardagen zijn niet alleen dagen van herinneringen, ze zijn ook dagen van het samenvatten van revolutionaire ervaringen.”

Artikels over en verwijzingen naar de honderdste verjaardag van de Russische Revolutie geven aan dat er tot op vandaag een ideologische strijd wordt gevoerd om de woelige gebeurtenissen van 1917 te minimaliseren of te criminaliseren. Tegenwoordig heet dat ‘framing,’ op zich een term die dient om de klassenbelangen achter ideologische strijd te verdoezelen.

Waarom vinden burgerlijke krachten het zo belangrijk om 100 jaar na datum de Oktoberrevolutie af te doen als een staatsgreep van bolsjewieken waarmee een einde werd gemaakt aan de democratische revolutie van Februari? Waarom herhalen ze nog steeds de leugens over het Duitse geld dat Lenin zou ontvangen hebben? De reden moet niet al te ver gezocht worden: een revolutie die een einde maakt aan het kapitalisme en de basis legt om te bouwen aan een andere samenleving, zonder uitbuiting en onderdrukking, is nog steeds een nachtmerrie voor de heersende klassen.

Om daarop te antwoorden, maar ook om betere inzichten te krijgen in wat er echt gebeurde in 1917 en hoe die fundamentele breuk met het systeem zich ontwikkelde, is er de monumentale ‘Geschiedenis van de Russische Revolutie’ door Leon Trotski. Als deelnemer op de eerste rij had de Russische revolutionair Leon Trotski natuurlijk een goed zicht op wat er zich afspeelde. Maar het boek is geen persoonlijk relaas: Trotski stelt zich tot doel om de wetmatigheden van het revolutionaire proces bloot te leggen.

Met de nieuwe uitgave van Trotski’s ‘Geschiedenis van de Russische Revolutie’ willen we zijn analyses en inzichten toegankelijker maken voor een breder publiek. De vertaling uit de jaren 1930 werd grondig nagezien en taalkundig gemoderniseerd – ook taal is immers geen statisch gegeven. Het boek is erg omvangrijk: 1.200 pagina’s in drie delen. Maar het loont toch de moeite om het volledig te lezen. Het is wellicht de scherpste analyse van 1917 en de strijd voor revolutionaire verandering.

 

‘Geschiedenis van de Russische Revolutie’ door Leon Trotski, uitgegeven door marxisme.be in januari 2017. 1200 pagina’s. 31,5 euro (verzending inbegrepen naar België, voor verzending naar Nederland: + 5 euro). Stort op BE 48 0013 9075 9627 van ‘Socialist Press’ met als mededeling ‘Trotski 1917’.

-> Aankopen via onze webshop