Trotski komt aan in Petrograd. Eerste toespraak voor de Sovjet

Op 5 mei 1917 gaf Trotski zijn eerste toespraak tot de Sovjet van Petrograd, 1 dag na dat hij terug was gekeerd in Rusland. De laatste alinea toont aan dat Lenin en Trotski, hoewel gescheiden van elkaar vanwege hun verbanning, dezelfde analyse hadden over de ontwikkelingen in Rusland. Op 7 mei werd deze toespraak in IZVESTIA (het Nieuws) , het orgaan van de Sovjet in Petrograd gepubliceerd. Deze vertaling door Peter den Haan is overgenomen uit een nieuwe Engelse vertaling door Pete Dickinson in Socialism Today nr. 207 april 2017.

 

Het nieuws over de Russische Revolutie bereikte ons in New York, ver weg over de oceaan. Maar ook daar, in dit machtige land waar de bourgeoisie op onvergelijkbare wijze de baas is, had de Russische Revolutie haar effect. De Amerikaanse arbeidersklasse heeft een slechte reputatie gekregen. Men zegt dat ze de revolutie niet steunen. Maar als jullie de Amerikaanse arbeiders hadden kunnen zien in februari, waren jullie dubbel zo trots op jullie revolutie. Dan zouden jullie inzien dat deze niet alleen Rusland, niet alleen Europa, maar ook Amerika door elkaar heeft geschud. En het zou jullie net als ik duidelijk zijn geworden dat zij plaatsgreep in een nieuw tijdperk, een tijdperk van bloed en ijzer. Maar niet langer als een gevecht van land tegen land maar van een lijdende en onderdrukte klasse tegen de heersende klasse. (Stormachtig applaus)

Op allerlei bijeenkomsten hebben arbeiders mij gevraagd om hun hartelijke steun aan jullie over te brengen.(Stormachtig applaus) Maar ik moet jullie wat over de Duitsers vertellen. Ik was in gelegenheid om in contact te komen met een klein aantal Duitse proletariërs. Waar? In een gevangenkamp. De Britse burgerlijke regering arresteerde ons als vijanden en stopte ons in een krijgsgevangenenkamp in Canada. (uitroepen van ‘schandalig’) Daar zaten 100 officieren en 800 Duitse soldaten. Ze vroegen ons hoe we, als Russische onderdanen, in handen van de Britten waren gevallen. En toen we ze vertelden dat we niet als Russische burgers, maar als socialisten gevangen waren gezet, begonnen ze ons te vertellen dat zij de slaven van hun regering en hun Wilhelm [1] waren. We werden goede vrienden met de Duitse proletariërs.

De gevangen genomen officieren stelden dit niet op prijs en beklaagden zich bij de Britse commandant. Zij vonden dat wij de loyaliteit van de matrozen aan de Duitse Keizer ondermijnden. Daarop gaf de Britse Kapitein mij een spreekverbod, om de loyaliteit van de soldaten aan de Keizer te bewaren. De matrozen dienden tegen dit besluit een ferm protest in bij de commandant. Toen wij het kamp verlieten werden we uitgezwaaid met muziek en de leuzes: “Weg met Wilhelm, weg met de bourgeoisie, lang leve de internationale solidariteit van het proletariaat!” (Stormachtig applaus)

Wat daar gebeurde met het bewustzijn van de Duitse matrozen gebeurt over de hele wereld. De Russische Revolutie is de voorbode van de wereldrevolutie. Maar er is ook wat aan de gang waar ik het niet mee eens ben en dat wil ik voor jullie niet verborgen wil houden. Ik geloof dat het plaatsnemen in de nieuwe regering [2] gevaarlijk voor ons is. Ik geloof niet in wonderen dat een regering van boven naar beneden kan worden opgebouwd. Hiervoor hadden we een dubbele macht die ontstond uit de tegenstellingen tussen 2 verschillende klassen [3]. Maar een coalitie-Ministerie lost die dubbele macht niet op, het verplaatst die naar de regering. De revolutie zal niet ten onder gaan als gevolg van deze coalitie, maar het is dringend noodzakelijk drie voorwaardes in gedachten te houden; Een: wantrouwen naar de bourgeoisie; Twee: controle over onze eigen leiders en Drie: vertrouwen in onze revolutionaire kracht. Ik denk dat jullie volgende stap moet zijn alle autoriteit over te dragen aan de arbeiders en soldaten afgevaardigden. Alleen een enkele macht kan Rusland redden. Lang leve de Russische revolutie als voorbode van de wereldrevolutie! (Applaus)

 

1] Wilhelm is een verwijzing naar Keizer Wilhelm de 2e van Duitsland.

2] Dit is een verwijzing naar de tweede Voorlopige Regering, een coalitie die op 5 mei was gevormd en waar ook leden van de socialisten van de rechtervleugel (Mensjewiki) en op de boeren gebaseerde Sociaal-Revolutionairen (SR-en) aan deelnamen. Omdat de Mensjewiki en de SR-en in de leiding van de Sovjets zaten, was dit een bewuste poging van de grondbezittende en kapitalistenklasse om de toenemende macht van de arbeiders te ondermijnen. Met de Mensjewiki en SR-en als bereidwillige partners.

3] Een verwijzing naar de dubbele macht tijdens de eerste Russische Revolutie van 1905, toen Trotski ook voorzitter was van de Sovjet in Petrograd (toen nog Sint Petersburg).