Over 1917

In 2017 herdenken we 100 jaar Russische Revolutie. Er zullen ongetwijfeld heel wat leugens en misvattingen gebracht worden in de gevestigde media. Het zal mogelijk wat doen denken aan de Koude Oorlog. Waarom is het voor het establishment nog altijd zo belangrijk om de revolutie van 1917 zo door het slijk te halen? De reden hiervoor moet niet ver gezocht worden: de angst dat een gelijkaardige revolutie  ook vandaag nog mogelijk is.

Fundamenteel keerpunt

De geschiedenis bevat bijzonder leerrijke ervaringen. Marx en Engels bestudeerden bijvoorbeeld de Franse Revolutie van 1789 om een beter inzicht te verwerven in de opgang en neergang van revolutionaire bewegingen. Lenin en Trotski besteedden veel aandacht aan de Parijse Commune van 1871 of de eerste Russische Revolutie van 1905. Net zoals generaals terugkijken op slagvelden uit het verleden om hun techniek en inzicht aan te scherpen, kan ook de arbeidersbeweging dit doen door terug te kijken op ervaringen van haar klasse. De Russische Revolutie van 1917 is daar cruciaal in, dit was immers een fundamenteel keerpunt in de geschiedenis.

In 1917 namen de Russische arbeiders de macht zelf in handen en toonden ze concreet aan dat een andere wereld mogelijk was. Deze ervaring ging jammer genoeg niet zo ver als we het gewenst hadden. De grootste verworvenheid van de revolutie, de geplande economie, liet toe om in dit economisch achtergebleven land reusachtige stappen vooruit te zetten. Er waren nog tal van andere verworvenheden als gevolg van de revolutie, denk maar aan het recht op zelfbeschikking van nationale minderheden of de vele rechten voor vrouwen of LGBT-mensen die in de rest van de wereld pas decennia later zouden gevestigd worden na harde strijd. Het isolement van de jonge Sovjet-republiek speelde een belangrijke rol in de opkomst van een bureaucratie die verpersoonlijkt werd door Stalin, de doodgraver van de revolutie.

rusrev1Op een ogenblik dat jongeren en werkenden steeds meer vragen stellen bij het kapitalistische systeem van uitbuiting, is het belangrijk om de ervaringen van de Russische Revolutie te bestuderen om zo een beter inzicht te verwerven op hoe een beweging zich ontwikkelt. Deze schitterende ervaring toont het belang van de arbeidersklasse, zelfs in een economisch achtergebleven land, en van de opbouw van eigen strijdinstrumenten, in de eerste plaats die van een revolutionaire partij. De afwezigheid van zo’n revolutionaire partij verklaart waarom er vandaag soms bijzonder krachtige revolutionaire golven zijn die echter breken op de dijk van kapitalistische reactie.

De wereld begrijpen om haar te veranderen

Doorheen 2017 zal LSP tal van lokale en nationale evenementen organiseren om terug te blikken op verschillende aspecten van de Russische Revolutie. Er komen boeken en brochures, waaronder een heruitgave van het monumentale boek ‘Geschiedenis van de Russische revolutie’ door Leon Trotski. Dit heeft wat ons betreft niets met nostalgie te maken, maar alles met een honger naar inzichten waarmee we de komende strijd van de werkende klasse kunnen doortrekken tot een fundamentele breuk met dit systeem van uitbuiting, oorlog, ellende en ecologische rampen.

 

Geschiedenis van de  Revolutie – door Peter Van der Biest:

  1. De paradox van de Russische Revolutie
  2. De terugkeer van Lenin en de aprilstellingen
  3. De juliopstand
  4. Van Augustus tot Oktober
Advertenties